Polisi Kuki

Kami menggunakan kuki di PUTRABid bagi menjamin proses bidaan yang terbaik untuk semua pengunjung khasnya para pembida.  Sesetengah kuki yang kami gunakan ialah untuk keperluan fungsi-fungsi dalam sistem Putrabid, manakala sesetengah lagi digunakan untuk mengumpul maklumat seperti data pengunjung.

Maklumat tersebut adalah penting untuk kami gunakan bagi meningkatkan lagi prestasi dan kualiti perkhidmatan sistem PUTRABid kerana kuki juga memberi gambaran kepada kami tentang sifat pengguna yang mengujungi sistem kami.

Kuki sementara akan hilang apabila anda menutup pelayar web anda, manakala kuki yang tetap akan kekal di komputer anda sehingga anda memilih untuk menghilangkan kuki tersebut dengan membuat pembersihan pelayar web anda. Di antara kegunaan kuki adalah:-

1. Menyimpan butiran log masuk pengunjung. 
2. Memastikan keselamatan pengujung sebelum log masuk.
3. Untuk kekonsistenan sistem PUTRABid.
4. Sistem dapat mengenal pasti sifat pengguna.